Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Školní časopis Školáček zde ke stažení

Zápis do1.ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

MĚLNICKÉ VTELNO

                   POŘÁDÁ DNE 10. DUBNA 2018 OD 13:00 V BUDOVĚ ZŠ

Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2018/2019

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě         k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

K  ZÁPISU  PŘICHÁZEJÍ  DĚTI:

- narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

- k zápisu se dostaví i děti, jimž byl pro školní rok 2017/2018 povolen ředitelkou školy odklad povinné školní docházky

S  SEBOU:

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

- Dotazník budoucího žáka 1. ročníku (k vyzvednutí v MŠ)

- Žádost o odklad školní docházky (k vyzvednutí v MŠ)

  K žádosti o odklad nutno dále dodat: a) Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

                                                                     b) Doporučující posouzení pedagogicko  psychologické poradny


Facebook

https://www.facebook.com/groups/1407996052834648/

Na výše uvedeném odkazu založila paní Lucie Seničová skupinu na podporu školy a školy na Facebooku.

Kdo má zájem se přidat, ať zadá ZŠ MělnickéVtelno.