Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Školní časopis Školáček zde ke stažení

Velikonoční jarmark
Velikonoční prodejní jarmark žáků Zš a Mš Mělnické Vtelno Pátek 7.4. 2017 16:00 – 18:00 KC KOSTEL Mělnické Vtelno http://kckostel.melnickevtelno.cz !!! POZOR !!! v 16 hodin repríza vystoupení Dramatického kroužku KCK Rošťácká pohádka        Jak se Kašpar ženil


Noc s Andersenem

Začátek :                 v pátek 31.března 2017 v 18 hodin

 

Konec :                   v sobotu 1.dubna 2017 v 8 hodin

 

Děti budou potřebovat :

spací pytel, karimatku, polštářek, ručník, hyg. potřeby, oblečení na spaní, penál, knihu.

 

Program :

         Úvod                                     - kdo to byl H.Ch. Andersen

         Výtvarná soutěž                    - pohádková postava

         Kvíz, doplňovačka              - pohádky a pohádkové postavy           Společná četba                           - výběr knihy ze školní knihovny

         Večeře, příprava na spaní

         Povídání nejen o knihách    - večer v režii dětí

         Večerníček                            - Čtyřlístek ve službách krále


Focení
21.března od 8 hodin bude ve škole probíhat focení jednotlivců, případně  skupin. Kdo bude mít zájem, ať se nahlásí své tř. učitelce.
zápis do 1.ročníku

MĚLNICKÉ VTELNO

POŘÁDÁ DNE 4. dubna 2017 OD 13:00 V BUDOVĚ ZŠ

Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2017/2018

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě         k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

K ZÁPISU PŘICHÁZEJÍ DĚTI:

- narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011

- k zápisu se dostaví i děti, jimž byl pro školní rok 2016/2017 povolen ředitelkou školy odklad povinné školní docházky

S SEBOU:

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

- Dotazník budoucího žáka 1. ročníku (k vyzvednutí v MŠ)

- Žádost o odklad školní docházky (k vyzvednutí v MŠ)

  K žádosti o odklad nutno dále dodat: a) Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

                                                                     b) Doporučující posouzení pedagogicko  psychologické poradny


Škola v přírodě - splátka
Upozorňujeme rodiče žáků, kteří jedou na školu v přírodě, že první splátka je do konce února ve výši 1 500,- Kč.
Pohybově taneční kroužek

Pohybově taneční kroužek

pro děti od 4 let

Každý čtvrtek od 3.11.2016

od 15.00 do 16.00

v tělocvičně ZS Mělnické Vtelno

první lekce zdarma za přítomnosti rodičů

cena od 10.11.2016 do 22.6.2017 je 900,-

omezený počet míst

pro více info volejte na 724 568 609

Těší se na Vás Kristýnka a Jana


Zápis do ZŠ - změna!

Změny zápisu (OŠD) pro šk. rok 2017/18

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2017/18

 

Vážení rodiče,

dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny  pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky.

§36

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4(nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Shrnutí:

Termín zápisu v ZŠ Mělnické Vtelno pro školní rok 2017/18 :  úterý 4.  dubna 2017 (podrobnější informace budou zveřejněny na webu školy  a v MŠ) – dříve zápis probíhal v lednu.
Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení- viz výše- §37, odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2017 – dřívější termín byl až do 31. května (je nutné včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP apod.).

 

 

V Mělnickém Vtelně 18.10.2016                          Mgr. Ivana Poláčková,ředitelka školy


Facebook

https://www.facebook.com/groups/1407996052834648/

Na výše uvedeném odkazu založila paní Lucie Seničová skupinu na podporu školy a školy na Facebooku.

Kdo má zájem se přidat, ať zadá ZŠ MělnickéVtelno.