Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Školní časopis Školáček zde ke stažení

Mikulášská besídka
Děti z ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno Vás srdečně zvou na
Mikulášskou besídku
5.12.2016 od 16:30 v KC Kostel Mělnické Vtelno
              Těšíme se na Vás!


Vánoční jarmark
Žáci ZŠ Vás zvou

DO KULTURNÍHO CENTRA KOSTEL

na prodejní

vánoční jarmark

v pátek dne 25.listopadu

od 15,00 do 17,00 hodin


Upozornění
Ve škole se opět vyskytly vši, překontrolujte dětem hlavy a potvrd'te  v ŽK že jsou bez vší. Děkujeme!!!
ředitelské volno

DNE 18. 11. 2016 VYHLAŠUJE ŘEDITELKA  ZŠ A MŠ MĚLNICKÉ VTELNO PODLE ZÁKONA Č. 561/2004 SB., § 24 PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ŘEDITELSKÉ VOLNO . VÝUKA BUDE PROBÍHAT OD PONDĚLÍ 21. 11. 2016. 


Pohybově taneční kroužek

Pohybově taneční kroužek

pro děti od 4 let

Každý čtvrtek od 3.11.2016

od 15.00 do 16.00

v tělocvičně ZS Mělnické Vtelno

první lekce zdarma za přítomnosti rodičů

cena od 10.11.2016 do 22.6.2017 je 900,-

omezený počet míst

pro více info volejte na 724 568 609

Těší se na Vás Kristýnka a Jana


Zápis do ZŠ - změna!

Změny zápisu (OŠD) pro šk. rok 2017/18

Informace rodičům dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2017/18

 

Vážení rodiče,

dnem 1. 9. 2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny  pro průběh zápisu do první třídy a při vyřizování žádostí o odklad školní docházky.

§36

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4(nejpozději do 30. 4. toho roku), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Shrnutí:

Termín zápisu v ZŠ Mělnické Vtelno pro školní rok 2017/18 :  úterý 4.  dubna 2017 (podrobnější informace budou zveřejněny na webu školy  a v MŠ) – dříve zápis probíhal v lednu.
Žádost o odklad s oběma přílohami (doporučující posouzení- viz výše- §37, odst. 1) je nutné předat základní škole do 30. 4. 2017 – dřívější termín byl až do 31. května (je nutné včas se objednat zejména ve školském poradenském zařízení – PPP apod.).

 

 

V Mělnickém Vtelně 18.10.2016                          Mgr. Ivana Poláčková,ředitelka školy


Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného proběhne přes účet -

pro ZŠ do 31.7.

pro MŠ do 30.9 (vzhledem k prázdninovému provozu)Facebook

https://www.facebook.com/groups/1407996052834648/

Na výše uvedeném odkazu založila paní Lucie Seničová skupinu na podporu školy a školy na Facebooku.

Kdo má zájem se přidat, ať zadá ZŠ MělnickéVtelno.