Podrobnosti a přesná data akcí budou průběžně aktualizována na informační nástěnce v MŠ. Dle aktuálních nabídek bude plán v průběhu roku doplňován. Změny programu možné.

Orientační plán doplňkových akcí MŠ ve š. r.: 2020/2021

Podrobnosti a přesná data akcí budou průběžně aktualizována na informační nástěnce v MŠ. Dle aktuálních nabídek bude plán v průběhu roku doplňován. Změny programu možné.

I. pololetí

Září  

1.9.   (Út)  Zahájení školního roku

17.9. (Čt) v 17:00 Seznamovací pečení ,, Základy vybrané kuchyně pro malé kuchaře aneb pestrý salát, jak ho neznáte, paštika na dva způsoby a jeden sofistikovaný dezert ´´ pod vedením šéfkuchaře p. Finkouse – CHETEAU MCELY SPA HOTEL & FOREST RETREAT  

!!!1 dítě/ 1 rodič!!! (opatření Covid19)

8. 9. – 6.10.2020 (Út) Plavecký kurz pro předškoláky

25.9. (Pá) Hrací den

30.9. (St) ZOO Chleby

Říjen 

5. 10.  (Po) Den zvířat – Dravci na zahradě školy

Ukázka psovodů

29.10. (Čt) Dýňové odpoledne s rodiči

!!!1 dítě/ 1 rodič!!! (opatření Covid19)

30.10. (Pá) Hrací den                                                                          

Listopad

Lampionový průvod s rodiči

Tvořivé dílny pro rodiče – výrobky na jarmark

Rozhledna Hradišť – Kadlín

27.11. Hrací den

Vánoční focení (fotky jen pro zájemce)

Prosinec

 Rozsvěcení vánočního stromu na Vysoké Libni spojený s prodejním jarmarkem dětských výrobků a s vystoupením dětí z MŠ a ZŠ

 Rozsvěcení vánočního stromu v Mělnickém Vtelně spojený s prodejním jarmarkem dětských výrobků a s vystoupením dětí z MŠ a ZŠ

Mikulášská besídka – vánoční veřejné vystoupení dětí v KC Kostel

Vánoční jarmark na Radouni spojený s vystoupením dětí z MŠ a ZŠ

Besídka pro rodiče – vánoční koledy a písně + nadílka Ježíška

Leden

29.1. Hrací den

II. pololetí

Únor

Výjezd na hory – lyžování předškoláků

19.2. Karneval

22.-26.2 Planetárium

26.2. Hrací den

Březen

Předškoláci ve škole – 6 setkání předškoláků s učitelkami a prostředím ZŠ

Noc s Andersenem – přespání v MŠ

Setkání s myslivci

26.3. Hrací den

Duben

Velikonoční skanzen – Polabské národopisné muzeum, Přerov nad Labem

Den otevřených dveří v MŠ pro budoucí zájemce

22. 4. Den Země – Cinibulkova stezka

30.4. Čarodějnické dopoledne

Květen

Zápis nových dětí do MŠ

ZOO Liberec

Den bezpečí a pořádku Mělník

28.5. Hrací den

Červen

Focení tříd

Botanická zahrada Praha

Sportovní den – Mezinárodní den dětí

Rozloučení s nejstaršími předškoláky v kulturním centru – společné vystoupení všech dětí se zakončením budoucími „prvňáčky“