Projekt EU, spolupráce s PPP

eu

V rámci projektu EU je škola zapojena do Šablon III, díky této skutečnosti využijeme ve výuce u žáků 1.-5.. ročníku školního asistenta pro žáky ZŠ ohrožených školním neúspěchem v prvním pololetí školního roku 2022/23.

Dále budeme realizovat:

Ve spolupráci s PPP Mělník a na jeho doporučení probíhá ve škole intervence – doučování pro žáky s poruchou učení a spec.ped.péče.

Mgr. J. Havelková

spec.ped.péče: pondělí 12:30 – 14:00

spec.ped.péče: pondělí 12:30 – 13:15

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Lodo NPO 2 1

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Ing. B. Jandová, BBA:

doučování: pondělí 13:00 – 13:45 (4.r.)

13.45 – 14.30 (3.r.)

doučování: úterý 13:00 – 13:45 (5.r.)

doučování: středa 13:00 – 13.45 (Aj 4.,5.r.)

Angličtina – B. Jandová

Angličtina – pro MŠ, pondělí od 15.00 – 15.45

  Malý Olympionik – Ing. Karel Vlasák

Zaměřeno na rozvoj koordinace pohybů, atletické, pohybové hry. Kroužek je vždy ve středu od 12.30-13.30 pro 1.-5. ročník

 

Roztleskávačky – Cheerleaders –  Bc. Michaela Šmejkalová

Tréninky – každý čtvrtek

přípravka: 15.30.-16.30

soutěžní skupina: 16.30-18.00

věk: 5-11 let

 

Keramika – Pavlína Kašparová

Rozvoj tvůrčích schopností, fantazie, jemné motoriky, práce s hlínou. Kroužek je každý pátek od 13.30-14.30 pro 1.-5. ročník