Projekt EU, spolupráce s PPP

V rámci projektu EU je škola zapojena do šablon II s názvem:

„Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem“
– Mgr. J. Havelková
po 13:15 – 14:15 (ČJ, M)
út 12:30 – 13:30 (ČJ, M)
– Mgr. D. Jirků
út 12:30 – 13: 30 (ČJ, M)
čt 14:00 – 15:00 (Aj)

„Moderní vzdělávání II
– Mgr. J. Havelková
– Mgr. D. Jirků

Práce se žáky, SSP

V rámci ŠPP poskytujeme speciální pedagogickou péči a intervenci žákům ohroženým školním neúspěchem.

– Mgr. J. Havelková

Jóga – Mgr. J. Havelková

Cvičení a hry pro děti s prvky jógy, rozvíjení pohybové aktivity pomocí různých základních druhů cvičení. Hodiny jógy jsou ve středu od 13-14:00.

Flétny – Mgr. L. Veselá

Děti se naučí hravou formou poznávat a číst noty, rozvíjet rytmické a harmonické cítění. Cílem je vtáhnout děti do hudebního světa a upevnit správné dýchání. Hodiny jsou vždy v pondělí od 13-14:00

Beeball – Mgr. L. Veselá

Modifikace softu, kolektivní hra pro upevňování vztahů v kolektivu a radosti ze hry a pohybu. Beeball je vždy v úterý 13-14:30