Projekt EU, spolupráce s PPP

V rámci projektu EU je škola zapojena do šablon II s názvem:

„Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem“
– Mgr. J. Havelková
st 12:45 – 13:45 (ČJ, M)
čt 12:45 – 13:45 (ČJ, M)
– Mgr. D. Jirků
po 12:45 – 13:45 (4.r.)
út 12:45 – 13:45 (5.r.)

„Moderní vzdělávání II
– Mgr. J. Havelková
– Mgr. D. Jirků

Práce se žáky, SSP

V rámci ŠPP poskytujeme speciální pedagogickou péči a intervenci žákům ohroženým školním neúspěchem.

– Mgr. J. Havelková

intervence: po 13:30 – 14:15, út 12:45 – 13:30,

speciální pg.péče: po 12:45 – 13:30

Angličtina – B. Jandová

Angličtina – pro 1.-5.r, pondělí od 15.00 – 15.45 (1.,2.,3.r), 15.45 – 16.30 (4.,5.r.)

Tee Ball – Mgr. L. Veselá

Modifikace softu, kolektivní hra pro upevňování vztahů v kolektivu a radosti ze hry a pohybu. Tee Ball je vždy v úterý 13-14:30 pro 4.-5. ročník