Projekt EU, spolupráce s PPP

eu

V rámci projektu EU je škola zapojena do Šablon III, díky této skutečnosti využijeme ve výuce u žáků 3. ročníku školního asistenta pro žáky ZŠ ohrožených školním neúspěchem v prvním pololetí školního roku 2021/22.

Dále budeme realizovat:

Ve spolupráci s PPP Mělník a na jeho doporučení probíhá ve škole intervence – doučování pro žáky s poruchou učení a spec.ped.péče.

Mgr. J. Havelková

spec.ped.péče: pondělí 13:00 – 13:45

doučování: úterý 12:45 – 14:30

spec.ped.péče: pondělí 12:45 – 13:30

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Lodo NPO 2 1

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Mgr. D. Jirků:

Mgr. D. Jirků:

Ing. B. Jandová, BBA:

doučování: pondělí 13:00 – 13:45 (4.r.)

doučování: úterý 13:00 – 13:45 (5.r.)

doučování: středa 13:00 – 13.45 (Aj 4.r.)

doučování: úterý, čtvrtek, pátek 13:00 -13:45(Čt – 2.r.)

doučování: pondělí 13:00 – 13.45(M 3.r. )

Angličtina – B. Jandová

Angličtina – pro MŠ, pondělí od 15.00 – 15.45

Tee Ball – Mgr. L. Veselá

Modifikace softu, kolektivní hra pro upevňování vztahů v kolektivu a radosti ze hry a pohybu. Tee Ball je vždy v úterý 12:30-14:00 pro 4.-5. ročník