Celoroční projekt – Rybí sliby

Září

 • Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
 • D. Krolupperová – Rybí sliby (seznámení s knihou, projektem)
 • Strašlivé zakletí (seznámení s mořskou panenkou, životem v moři)

Říjen

 • Svatební pečení s podzimními plody (pečení pro mořskou panenku a ráčka poustevníčka)
 • U horského pramene
 • Den zvířat – oslava v naší škole

Listopad

 • První rybí slib
 • Lampionový průvod

Prosinec

 • Druhý rybí slib
 • Mikulášská besídka a jarmark

Leden

 • Třetí a čtvrtý rybí slib
 • Den otevřených dveří pro předškoláky a rodiče

Únor

 • Pátý rybí slib
 • Maškarní vodní rej

Březen

 • Šestý rybí slib
 • Návštěva žáků ZŠ v MŠ – „Čteme předškolákům“
 • Noc s Andersenem

Duben

 • Sedmý rybí slib
 • „Čarodějnický den“
 • Den Země
 • Návštěva žáků MŠ v ZŠ
 • Zápis do 1. ročníku

Květen

 • V ústí řeky
 • Vystoupení pro maminky
 • Uctění památky padlých

Červen

 • Konečně doma
 • Sportovní hry
 • Škola v přírodě