Celoroční projekt – Stará česká řemesla

ZÁŘÍ

 • Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023
 • Plavecký výcvik
 • Seznámení s celoročním projektem – Stará česká řemesla

 

ŘÍJEN 

 • Plavecký výcvik
 • 4. 10. – Den zvířat
 • Celoroční projekt – Pekař, pekařka

 

LISTOPAD

 • Svatý Martin
 • Lampionový průvod
 • Celoroční projekt – Pecař

 

PROSINEC

 • Mikulášská besídka a jarmark
 • Celoroční projekt – Kominík

 

LEDEN

 • Den otevřených dveří pro předškoláky a rodiče
 • Celoroční projekt – Uhlíř

 

ÚNOR

 • Maškarní rej
 • Lyžování na Tanvaldském Špičáku
 • Celoroční projekt – Švec

 

BŘEZEN

 • Noc s Andersenem (4., 5. roč.)
 • Předškoláci ve škole
 • Celoroční projekt – Švadlena, krejčí

 

DUBEN

 • Předškoláci ve škole
 • Zápis do 1. ročníku
 •  22. 4. – Den Země
 • „Čarodějnický den“
 • Celoroční projekt – Truhlář

 

KVĚTEN

 • Vystoupení pro maminky
 • Uctění památky padlých
 • Celoroční projekt – Sklář

 

ČERVEN

 • Škola v přírodě, školní výlet
 • Celoroční projekt – Sochař
 • Ukončení celoročního projektu – výstava výrobků