Ve školním roce 2020/2021 budou platby za stravné probíhat paušálně na účet školy

č.u.: 0 466 163 389 / 0800
k.s.: 0379

Pod variabilním symbolem strávníka.

Vyúčtování proběhne pololetně a to v únoru (ZŠ a MŠ), červenci (ZŠ) a září (MŠ).

Podrobný rozpis z vyúčtování je k dispozici v kanceláři školní jídelny nebo na emailu sj@zsvtelno.cz  a to na vyžádání zákonného zástupce.V případě nejasností se obraťte na paní Elišku Žipajovou.

Měsíční platby:

MŠ bez úplaty 960,- Kč
MŠ s úplatou1 220,- Kč
ZŠ 1.-5. ročník560,- Kč

Pololetní poplatek za ŠD 500,- Kč bude řešen individuálně.

Stravné

1. ročník28,- Kč
2. ročník28,- Kč
3. ročník28,- Kč
4. ročník28,- Kč
5. ročník30,- Kč

MŠ do 6-ti let

přesnídávka8,- Kč
oběd25,- Kč
svačina8,- Kč
celkem41,- Kč

MŠ od 6-ti let

přesnídávka10,- Kč
oběd28,- Kč
svačina10,- Kč
celkem48,- Kč