Ve školním roce 2022/2023 od 1.2. budou platby za stravné probíhat paušálně na účet školy

č.u.: 0 466 163 389 / 0800

Pod variabilním symbolem strávníka.

Vyúčtování proběhne pololetně a to v únoru (ZŠ a MŠ), červenci (ZŠ) a září (MŠ).

Podrobný rozpis z vyúčtování je k dispozici v kanceláři školní jídelny nebo na emailu sj@zsvtelno.cz  a to na vyžádání zákonného zástupce.

Měsíční platby:

MŠ bez úplaty 1 320,- Kč
MŠ s úplatou
MŠ s úplatou + chůva
1 870,- Kč
2 540,-Kč
ZŠ 1.-5. ročník 720,- Kč

Pololetní poplatek za školní družinu je 600,-Kč.

V případě nejasností se obraťte na paní Elišku Žipajovou.

Stravné

Vážení rodiče,

z důvodu stále se zvyšujících cen potravin dochází od 1.2.2023 k navýšení cen stravného u jednotlivých věkových kategorií takto:

1. ročník 34,- Kč
2. ročník 34,- Kč
3. ročník 34,- Kč
4. ročník 34,- Kč
5. ročník 36,- Kč

MŠ do 6-ti let

přesnídávka 14,- Kč
oběd 32,- Kč
svačina 14,- Kč
celkem 60,- Kč

MŠ od 6-ti let

přesnídávka 16,- Kč
oběd 34,- Kč
svačina 16,- Kč
celkem 66,- Kč