Základní škola se nachází na okraji obce Mělnické Vtelno , na rozhraní okresu Mělník – Mladá Boleslav.

Škola v Mělnickém Vtelně byla vystavěna nákladem 50 940 rakouských korun a slavnostně otevřena 31.srpna 1902. Byla to velká budova, na tehdejší dobu moderní. V březnu 1919 byly před školou zasazeny dvě lípy. Areál školy byl tvořen zahradou a hřištěm.

Od roku 1993 zde sídlí i škola mateřská, která se v roce 2003 stala plně součástí školy, které byla téhož roku přiznána právní subjektivita. Součástí školy je zároveň školní družina se školní jídelnou.

Přestože je budově školy více než 100 let, v rámci neustálé modernizace (zavedení plynofikace v roce 1999, nová fasáda a střešní krytina, , rekonstrukce školní kuchyně, a rekonstrukce chlapeckého sociálního zařízení, dovybavování novým nábytkem,..aj.), snažíme se o její neustálou modernizaci a údržbu tak ,aby se stala školou dnešní doby.

Škola je organizována jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Žákům slouží klasické učebny, učebna s výpočetní technikou, postupně dochází k zavedení internetu do všech tříd, tělocvična , školní zahrada a hřiště s umělým povrchem.

  • IV.trida 1