hurá do školy

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ ZŠ:

září

 4. 9. –                 Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 (pondělí) v 7:30 – příchod žáků 2.-5.r.,

  3.r. – flétnisté v 7.00

vyučování končí v 9.00

                            V 8.00 – sraz žáků a rodičů 1.r. před budovou školy pod vedením tř.uč. Bc. V. Pilchové a paní uč. A. Zichové

                            ŠD, ŠJ není pro žáky ZŠ v provozu

 5. 9.                 (úterý)

Pro 1.ročník – 2 v.hodiny do 9.10

Výuka pro 2. – 5.r. 4 vyučovací hodiny do 11.10

ŠD + ranní družina, ŠJ v provozu   

  V 16.00 třídní schůzka – pro rodiče žáků 1. a 2.ročníku v kmenových třídách:

1.ročník učebna III.

2.ročník učebna IV.

6.9.                      Výuka pro 2. – 5.r. dle plaveckého rozvrhu!

Pro 1.ročník – 3 vyuč.hodiny do 10.15

7.9.                      Výuka pro 2. – 5.r. dle plaveckého rozvrhu!

                            1.ročník – vyučování do 11.10 (4 vyuč.hodiny)

8.9.                      1.-5.r. výuka dle rozvrhu plavání

Přírodovědecko – vlastivědná „expedice“ naučnou stezkou v Liblici – 2.,4.,5.r.

 12. 9. –               Zahájení plaveckého (úterý) výcviku v Neratovicích (13:00 – 14:30), odjezd autobusem 12:00 – příjezd 15:30

14.9. Výjezd na FESTIVAL KULTUR do Mladé Boleslavi – 4.,5.r.

19. 9. –                plavání – Neratovice (úterý)

                            (12:00 – 15:30)

26.9. –                 plavání – Neratovice (úterý)

                            (12:00 – 15:30)

28.9.                    státní svátek

29.9.                    Ředitelské volno – pátek – předpokládaný termín