logo skola

Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník

Hlavní 149

277 38 Mělnické Vtelno

Od 1.9.2022/23 nabízíme tato volná místa:

  •  2x kvalifikovaná učitelka MŠ na celý úvazek
  • 1x kvalifikovaná učitelka do ZŠ na celý úvazek se spec. Aj 1.st.
  • 1x kvalifikovaná učitelka do ZŠ pro 1.st.na celý úvazek
  • Kvalifikovaná učitelka do ZŠ pro 1.st. na 10 hodin (3 h prvouka, 1h výtvarné výchovy, 1h pracovních činností, 1h informatiky, 2h tělesné výchovy, 2h čtení-psaní)
  • Kvalifikovaná vychovatelka do ŠD – 22,5 hodin

Kontaktovat nás a stručný životopis můžete poslat na  e – mail: skola@zsvtelno.cz, na telefonním čísle školy: 326 337 107, 604 506 012