Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník
příspěvková organizace

Hlavní 149
277 38 Mělnické Vtelno

IČO: 709 92 517
Bankovní spojení: 466163389/0800

Vedení školy:
Mgr. Lucie Veselá
Telefon: 604 506 012
E-mail: skola@zsvtelno.cz

Telefon.:
Základní škola: 326 337 107
Mateřská škola: 775 213 085
Školní družina: 739 572 092
Školní jídelna: 702 414 985

E-mail:
Základní škola: skola@zsvtelno.cz
Mateřská škola: ms@zsvtelno.cz
Školní družina: sd@zsvtelno.cz
Školní jídelna: sj@zsvtelno.cz