distanční výuka

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ  OD 1.3. – DO 5.3. 2020/2021

       Předpokládaná distanční výuka (více po schválení Vládou ČR) pro 1.,2.,3.,4.,5.ročník

Aj bude probíhat také distančně podle pokynů vedoucí kroužku.

       Sledujte, prosím, média a webové stránky školy – sekce Novinky