ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ  OD 23.11. – DO 27.11. 2020/2021

23.11.   Prezenční výuka – 1.r., 2.+3.r.

             1.r. – příchod do školy 7.00 – 7.10, výuka od 7.30 do 11.10 pak oběd v ŠJ, družina do 15.30 ve třídě ŠD

             2., 3.r. – příchod do školy 7.15 – 7.45

(pro žáky 2.a 3.r. – bude zajištěn provoz ŠD od 7.15   – do 7.55 – výuka bude začínat od 8.00 – do 11.45 – pak oběd v ŠJ, družina do 15.30

Distanční výuka – 4.,5.r

23.11.      kroužek Aj – ve škole pro 1.r, 2.r, dle  pokynů vedoucí kroužku, 4.+5.r. – distančně

25.11.   Pedagogická porada od 13.00

4. 5.r. – obědy je možné vyzvedávat stále do jídlonosičů