hurá do školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ OD 16.11. – DO 20.11. 2020/2021 – od 18.11. znovu ve škole – žáčci 1.,2.,3.ročníku

16.11.    Distanční výuka – 1.,2.,3.,4.,5.r

16.11.      kroužek Aj – distančně, od 23.11. dle pokynů vedoucí kroužku již ve škole pro žáky 1. r. (jedna skupina) a pro žáky 2.r. a 3.r. (druhá skupina)

17.11.   Státní svátek

18.11.     Znovuotevření ZŠ pro 1., 2., 3.r. – po celou dobu výuky i v družině budou nutné roušky

1.r. – příchod do školy 7.00 – 7.10, výuka od 7.30 do 11.10 pak oběd ve ŠJ, družina do 15.30 ve třídě Š

2., 3.r. – příchod do školy 7.15 – 7.45 (pro žáky 2. a 3.r. – bude zajištěn provoz ŠD od 7.15 – do 7.55 (v kmenové třídě) – výuka bude začínat

od 8.00 – do 11.45 – pak oběd ve ŠJ, družina do 15.30 v kmenové třídě, Aj bude probíhat zatím distančně)

4. 5.r. – distanční výuka, obědy je možné vyzvedávat stále do jídlonosičů