Informace k platbám žáků v ZŠ za 1.pololetí

Platba za školní družinu za první pololetí:

částka je vzhledem ke „koronavirové“ epidemii ponížena takto:

1.ročník – platí 300,- (200,- vracíme)

2. a 3.ročník – platí 200,- (300,- vracíme)

4.ročník – platí 100,- (400,- vracíme)

Ve vyúčtování stravného za první pololetí šk.roku 20/21 (nejpozději začátkem února Vám přijde e-mailem) budou tyto vratky zahrnuty.