navrat deti do MS

Informace k provozu ZŠ a MŠ

Od 3.5.2021 se i v našem kraji (Středočeském) umožňuje přítomnost všech dětí v MŠ bez podmínky testování a nošení roušek

Tělesná výchova v ZŠ – udělena výjimka ohledně ochrany dýchacích cest (bude probíhat bez roušky a respirátorů), bude probíhat v rámci jednotlivých tříd

Testování v ZŠ – jedenkrát týdně

podrobnější informace naleznete zde: