koláci

OZNÁMENÍ UCHAZEČŮM O PŘIJETÍ ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník oznamuje, že vyhovuje všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání podle Školského zákona č.561/2004 Sb., §183, odst. 2, které byly řádně podány zákonnými zástupci dne 15. 4. 2021.

O přijetí Vašeho dítěte bylo s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které  je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Zákonným zástupcům dětí bude rozhodnutí v písemné podobě osobně předáváno již od 23.4.2021 v MŠ.

V Mělnickém Vtelně, dne 23. 4. 2021

                                                                                   ředitelka školy Mgr. Lucie Veselá