distanční výuka

Informace k uzavření Základní školy

Od 14.10.2020 bude přerušena prezenční výuka i na naší škole, provoz MŠ zatím přerušen není.

Dne 14.10. od 8.00 – 12.00 bude možné po domluvě (e-mailem, SMS zprávou či telefonicky) vypůjčení výpočetní techniky pro distanční výuku, počítač Vám bude vydán na základě podepsání smlouvy o výpůjčce.

Ošetřovné:

Potvrzení o ošetřovném bude možné také vyzvednout osobně od 14.10. – 16.10. od 8.00 do 12.00 hodin

Informace k výuce:

14.10. – žáci 1.,2.,3. – mají práci na zítra zadanou, tento den bude sloužit k doladění výpůjček, potvrzení o ošetřovném, předání informací

ohledně distanční výuky

– žáci 4.,5.r. – mají zadanou pro jistotu práci do pátku

15.10. – proběhne „zkouška spojení“: 1.r. 8.00 – 8.30 výuka pokračuje po přestávce v 9.00 – 9.30 hodin

2.r. 8.00 – 8.45 (předběžné ukončení zkoušky spojení)

3.r. 9.00 – 9.45 (předběžné ukončení zkoušky spojení)

4.r. 8.00 – 8.45 (předběžné ukončení zkoušky spojení)

5.r. 9.00 – 9.45 (předběžné ukončení zkoušky spojení)

16.10. -od pátku bude probíhat distanční výuka dle konkrétních pokynů vyučujících (informace budou vyučující předávat pro jistotu pomocí e-mailů či Bakalářů)

Doplňující informace:
– během středy Vám budou zaslány informace o dalším průběhu distanční výuky (zda se budeme připojovat pomocí Skypu nebo přes Teamsy)

Přejeme Všem pevné zdraví a doufám, že se uvidíme již 2.11.2020 opět ve škole