Měsíční plán akcí – duben 2021

   15.4.          –  Zápis předškoláků 1.třídy do ZŠ on-line formou

   22.4.         – Den Země

  27. 4.          – Pedagogická rada 14:15 – 15:30

– on-line třídní schůzky pro 2. – 5.r. (časy budou upřesněny)

30. 4.       „Čarodějnický den“