atletika pro deti

Nabídka nových kroužků na naší škole pro školní rok 2022/23

 • Keramika – pondělí 15:00 – 16:00, cena 1 480 Kč/pololetí + materiál 400 Kč.
 • Malý Olympionik (ZŠ) – středa 13:30 – 14:30, cena 1 480 Kč/pololetí.
 • Malý Olympionik (MŠ) – středa 14:45 – 15:30, cena 1 480 Kč/pololetí.

Přihlašování na kroužky (1. pololetí) je již spuštěno a probíhá pouze elektronicky na tomto odkaze: https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=371

Základní organizační informace:

 • Kroužky startují 2. týden v říjnu.
 • V každém školním pololetí bude odučeno 13 lekcí.
 • Pokud lekce z jakéhokoli důvodu odpadne, bude nahrazena.
 • Kurzovné bude vraceno (v poměrné výši) v případě absence vyšší než 50 % ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou).
 • Kroužek se otevírá, pokud bude závazně přihlášeno (zaplaceno) alespoň 8 dětí.
 • Pokud kroužek nakonec nebude z jakéhokoli důvodu otevřen, zaplacené kurzovné bude neprodleně vráceno v plné výši.
 • Do 2. pololetí probíhá nové přihlašování (stávající děti mohou skončit, nové se mohou přihlásit).
 • K všem kroužkům máme vypracovánu vlastní profesionální metodiku. U angličtiny včetně audio nahrávek.
 • Podrobnější informace o náplni kroužků najdete na našem webu: https://www.rytmik-krouzky.cz/nabidka-krouzku-pro-ms

Děkuji a těším se na spolupráci. V případě jakýchkoli dotazů jsem samozřejmě k dispozici.
S pozdravem

Ing. Karel Vlasák

Ředitel regionální pobočky Mělník

Rytmik Kroužky

Tel.: +420 607 815 677
E-mail: k.vlasak@rytmik-krouzky.cz

Web: www.rytmik-krouzky.cz