koláci

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník oznamuje, že vyhovuje všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání podle Školského zákona č.561/2004 Sb., §183, odst. 2, které byly řádně podány zákonnými zástupci dne 16. 4. 2020.

O přijetí Vašeho dítěte bylo s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem bude rozhodnutí v písemné podobě doručováno poštou.

V Mělnickém Vtelně, dne 23. 4. 2020

                                                                                   ředitelka školy Mgr. Lucie Veselá