Výsledky zápisu do 1.třídy ZŠ

OZNÁMENÍ UCHAZEČŮM O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2023/2024

Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník oznamuje, že vyhovuje  žádostem s tímto přiděleným číslem:

1, č.1

2, č.2

3, č.3

4, č.4

5, č.5 

6, č.6

7, č.7

8, č.8

9, č.9

10, č.10

11, č.11

12, č.12 – domluva o předání rozhodnutí  – telefonicky

13, č.16 – domluva o předání rozhodnutí  – telefonicky

14, č.17 – domluva o předání rozhodnutí  – telefonicky

 o přijetí k základnímu vzdělávání podle Školského zákona č.561/2004 Sb., §183, odst. 2, které byly řádně podány zákonnými zástupci dne 18. 4. 2023.

O přijetí Vašeho dítěte bylo s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které   je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Zákonným zástupcům dětí bude rozhodnutí v písemné podobě předáváno již od 25.4.2023 v MŠ.

V Mělnickém Vtelně, dne 21. 4. 2023

                                                                                   ředitelka školy Mgr. Lucie Veselá