OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník oznamuje, že vyhovuje  žádostem s tímto přiděleným číslem:

1, č.1

2, č.2

3, č.4

4, č.5 – domluva o předání rozhodnutí  – telefonicky

5, č.6  – domluva o předání rozhodnutí  – telefonicky

6, č.7 – domluva o předání rozhodnutí  – telefonicky

7, č.8

8, č.9

9, č.10

10, č.11

11, č.12

12, č.13

č.3 – rozhodnutí v řešení

 o přijetí k základnímu vzdělávání podle Školského zákona č.561/2004 Sb., §183, odst. 2, které byly řádně podány zákonnými zástupci dne 25. 4. 2022.

O přijetí Vašeho dítěte bylo s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které   je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Zákonným zástupcům dětí bude rozhodnutí v písemné podobě předáváno již od 2.5.2022 v MŠ.

V Mělnickém Vtelně, dne 29. 4. 2022

                                                                                   ředitelka školy Mgr. Lucie Veselá