hurá do školy

Znovu zahájení prezenční výuky začíná 12.4.2021

Nastupují všichni naši žáci 1. – 5.r. a předškolní děti naší MŠ včetně dětí zákonných zástupců vykonávajících vybrané profese. Organizaci výuky naleznete v sekci ZŠ – týdenní plán. Školou zapůjčenou techniku k distanční výuce vracejte, prosím, v úterý 13.4.. Děti z MŠ nastupují dle instrukcí, které rodiče získali 8.4. při ind. konzultacích v MŠ. (příchod dětí bude organizován v domluvených časových intervalech, s případnými dotazy se, prosím, obracejte na telefon MŠ (799 202 004), rády Vám vše zodpovíme.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12.4.2021 do odvolání naleznete zde