MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH a doporučení pro rodiče dětí MŠ

Vážení zákonní zástupci žáků,

na základě uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ruším od středy 11. 3. 2020 až do odvolání výukuŽáci mají zákaz osobní přítomnosti v základní škole.

Sledujte, prosím, webové stránky školy, Bakaláře a e-maily. Naše paní učitelky Vám prostřednictvím elektronické komunikace budou poskytovat další informace.

Žáci budou částečně vyučováni prostřednictvím elektronické komunikace – e-mail, Bakaláři, webové stránky tříd.

Dále doporučuji co nejvíce omezit i návštěvnost dětí z MŠ.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení vystavuje výhradně škola (bude umístěna na webových stránkách školy a v písemné podobě v kanceláři MŠ).

A to z důvodu:

havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

 Mgr. Lucie Veselá, ředitelka školy