Opatření pro žáky a zaměstnance školy č.1/2020

Na základě doporučení MZ ČR v souvislosti s šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid-19) vydávám opatření pro žáky a zaměstnance školy, kteří se po jarních prázdninách vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (tel. 771 137 070) a poradili se. Lékař – epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí.

Základní hygienická pravidla:

1. dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,

2. pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest

3. používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,

4. nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

5. jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

 V Mělnickém Vtelně, 8.3.2020

Mgr. Lucie Veselá, ŘŠ