time 273857 640

ÚČAST ŽÁKŮ V ZŠ OD 25.5.2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 má být žákům 1. stupně umožněn nepovinný pobyt ve školách formou školních skupin po maximálně 15 dětech.

Dle sdělení MŠMT nejde o klasickou výuku. Věnujte, prosím, pozornost manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZŠ“. Dohled nad žáky ve školních skupinách mohou vykonávat – školní asistent, případně vyučující s nižším úvazkem v hlavních předmětech (Tv, Vv) a v odpoledních hodinách paní vychovatelka, což je v našich podmínkách pouze jeden jediný ped. pracovník. Přítomní žáci budou vypracovávat stejné úkoly, které ostatní budou nadále plnit z domova. Pedagogové dále povedou distanční výuku pro nepřítomné žáky v podobě zadávání učiva e-maily nebo prostřednictvím Bakalářů.  Skupina bude celý den v jedné učebně, případně na školní zahradě. Sportovní aktivity v tělocvičně a mimo areál školy nejsou možné. Mísení skupin není dovoleno. Škola bude vést evidenci o docházce žáků do skupin. Omlouvání nepřítomnosti je stejné jako v případě běžné výuky do tří dnů (nepřítomnost žáků se nezapočítává do celkové absence za druhé pololetí). Zákonní zástupci žáků musí čestným prohlášením doložit, že dítě není rizikové a nežije ve společné domácnosti s ohroženou osobou. Předběžně počítáme s provozem školy včetně ŠD od 7.00 do 15.30. Obědy budou zajištěny ve školní jídelně. 

Podmínky účasti ve školních skupinách v budově školy:

  1. Dodržování stanovených pravidel – manuál MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ – (pečlivě prostudujte). Např. přijít do školy v roušce, mít s sebou nejméně jednu náhradní roušku a sáček na roušku, mít roušku mimo třídu. Dodržovat určené rozestupy 2m. Mýt si a dezinfikovat si ruce po vstupu do budovy a o každou přestávku. Vstup do školy není dovolen doprovázejícím ani vyzvedávajícím osobám atd. Škola bude dodržování těchto pravidel důsledně vyžadovat.
  2. Vyplnění čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude nutné odevzdat při prvním vstupu do budovy. Bez tohoto prohlášení není přítomnost žáka v budově školy možná.
  3. Závazné vyjádření zájmu k účasti ve školních skupinách odevzdejte nejpozději do 18. 5. 2020, po vyplnění ho odešlete na: skola@zsvtelno.cz. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 25.5.2020

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, že za těchto podmínek dají své dítě do školy do školní skupiny.

Děkujeme

Mgr.Lucie Veselá, ředitelka školy